muutosmatka - Jaana Leino
 terapia-, avo- ja työnohjauspalvelut
asiantuntemuksella.

Referenssit

Jaana Leino

  • perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira, Kelan kuntoutuspsykoterapia)
  • työnohjaaja (STOry)
  • kuntoutuksen ohjaaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)
  • nuorisotoiminnan ohjaaja
  • yrittäjä (Suomen yrittäjät ry)
  • äiti ja vaimo 

Lisäksi mm.:

- vakauttava hoito perhe- ja pariterapiassa

- vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian peruskurssi (DDP)

- perehtynyt perheterapiassa seuraaviin näkökulmiin: päihteet, väkivalta- ja verkostotyö, traumatisoituminen, nuoret, dialogisuus sekä voimavaraisuus

- korva akupunktio päihteitä käyttäville -koulutus
- Art- ja FamilyTIES-, Perheinterventio-, Lapset puheeksi- ja Läheisneuvonpito -koulutukset
- Goal attainment scaling (GAS) -koulutus (tavoitteen asettamisen koulutus)
- lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot
- nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet -koulutus
- päihdetyön työnohjauksen valmennus
- kehitysvamma-alan lisäkoulutus
- liikunnanohjauksen peruskurssi

Työkokemusta:

- huumeyhteisöhoito- ja lastensuojelun päihdeperhekuntoutustyöstä
- perhe- ja päihdetyön erityistyöstä sekä avopalveluista
- sosiaali- ja terveysalojen työnohjauksesta ja kehittämistoiminnasta
- esimiestyöstä ja kehitysvamma-alalta

Jäsen seuraavissa järjestöissä:

Suomen perheterapiayhdistys ry./ Pohjois-Suomen perhe- ja verkosto ry.
Suomen työnohjaajat ry. / Pohjois-Pohjanmaa
Suomen yrittäjät ry. / Muhoksen yrittäjät ry.
Sosiaali-. terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto Steka ry. -kannattajajäsen
Suomen World Vision -kummiyritys