muutosmatka - Jaana Leino
 terapia-, avo- ja työnohjauspalvelut
asiantuntemuksella.

Päihde- ja riippuvuusterapia

Päihde- ja riippuvuusterapiasta hyötyy, kun sinun tai läheisesi haasteena elämässä on tai on ollut rahapelaaminen, alkoholin, lääkkeiden väärinkäyttö, huumausaineiden käyttö tai läheisriippuvuus. Päihde- ja riippuvuusterapiaa voidaan tehdä myös päihdehoidon tai korvaushoidon rinnalla sekä niiden jälkeen. Riippuen toipumisesi vaiheesta on työskentelymme ajatuksena edistää toipumista pohtien sitä kaikkea, mitä riippuvuus on koskenut elämässäsi, sinussa itsessäsi tai ihmissuhteissasi. Tätä kautta voit löytää enemmän itseäsi, ymmärrystä elämääsi, toimivia ajatusmalleja ja keinoja arjessa tapahtuviin haasteisiin.

Matkamme aikana elämäntarinasi uudistuu ja siihen vapautuu voimaa sellaisille asioille, tapahtumille ja tunteille, joita usein riippuvuuden vankina on kaivannut. Tarvittaessa luonnollisena osana terapiamatkaa huomioidaan riippuvuudelle ominaisia seikkoja, kuten retkahtaminen ja läheisten vointi. Tapaamistiheys ja -määrä sovitaan työskentelyn alussa.

Hyväksyvään kuunteluun, luottamukseen ja avoimuuteen perustuva asiakassuhde sekä terapiaan osallistuvien äänien ja kokemusten kuuleminen mahdollisuuksien tutkimiseksi ja löytämiseksi ovat tärkeä osa muutosmatka - Jaana Leinon psykoterapiatyön matkaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää päihde- ja riippuvuusterapioista.

Yksilöterapia: 74 € / 45 min.
Pari- ja perheterapia: 148 € / 90 min.
Muutokseen motivointi: 78 e / 45 min. / 1 - 5 tapaamista

perhe

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Lähetä viestisi, palaan asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muutosmatka - Jaana Leino
Pilliketie 15
91500 MUHOS

Y-tunnus: 25622383
Puh: +358409317212

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Muutosmatka - Jaana Leino:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.